Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

complicated-idea
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viasadporn sadporn
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viasadporn sadporn
complicated-idea
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
complicated-idea
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
complicated-idea
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasadporn sadporn

February 27 2017

complicated-idea
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
complicated-idea
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viamarghot marghot
complicated-idea
2156 15a6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapierot pierot
complicated-idea
1285 9d91 500
J.Borszewicz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaazazel azazel
complicated-idea
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viasadporn sadporn
complicated-idea
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaasylopath asylopath

February 26 2017

complicated-idea
complicated-idea
Reposted fromteemu teemu viasadporn sadporn
complicated-idea
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viasadporn sadporn
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viasadporn sadporn
complicated-idea

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasadporn sadporn
complicated-idea
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viasadporn sadporn
complicated-idea
Reposted fromfitvet fitvet viasadporn sadporn
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viasadporn sadporn
complicated-idea
6147 a608
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl