Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

complicated-idea
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viakotfica kotfica
complicated-idea
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viakotfica kotfica
complicated-idea
1597 5e07
Reposted fromnaivetangerine naivetangerine viakotfica kotfica
complicated-idea
Reposted fromtwice twice viakotfica kotfica
complicated-idea
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viastrzepy strzepy

June 20 2017

complicated-idea
4585 59dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaulinab paulinab
complicated-idea
5307 3783
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaulinab paulinab
complicated-idea
1249 7c7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaulinab paulinab
complicated-idea
1303 a896
complicated-idea
3504 d0d0
Reposted frombanitka banitka viastrzepy strzepy
6360 5ed9 500
complicated-idea
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra
complicated-idea
8075 b6d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
complicated-idea
5003 3195
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasadporn sadporn
complicated-idea

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viayourheartbeat yourheartbeat
complicated-idea
2487 2034 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
complicated-idea
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn
complicated-idea
6522 1cba 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl